Intro

Status

Honlapunk létrehozásában elsősorban az a cél vezetett bennünket, hogy az egyházközségünkhöz tartozó internetezőket folyamatos és egyre bővülő infomációkkal lássuk el a plébániai közösség életére vonatkozóan, azzal a nem titkolt szándéktól vezérelve, hogy esetleg néhányan így kapnak majd helyet a közösség életében való nagyobb részvételre.

Szándékaink között szerepelt, hogy ilyen módon kapcsolatokat építsünk ki más egyházközösségekkel, főként a tanulás és ismerkedés szándékával.

Reméljük, hogy folyamatosan bővülő honlapunknak rendszeres látogatója lesz, és hasznos információkkal tudunk szolgálni!

Búcsúztatjuk…

+Becherer Károly, 81 éves. Temetése 2014.12.17-én 10 órakor a Rókus kápolnában.

+Szommer Istvánné, született Lengyel Terézia – 88 éves Vöröskereszt tér 5.sz. Temetése 2014.12.18-án 11 órakor a Köztemetőben.

+Szarka István, 72 éves. Temetése 2014.12.20-án 11 órakor a Kálvária temetőben.

 

Karácsonyi levél…

 Sokan várnak szenteste közeledtén, már így advent táján is egy kis kedvességet, egy jó szót, némi segítséget, a gyerekek pedig mindenek előtt ajándékot. Ahogy azt sok év során, valamint ez előző év karácsonyán is tettük, jószándékú adakozók jelezték, szeretnének – az idei ünnepen is egy-egy karácsonyi csomaggal kedveskedni a plébániánk területén élő, Baja – alvégi, elsőként rászoruló (gyermekes – főként több gyermekes) családoknak.

            Plébániánk, fiatalok és családosok egy önkéntesekből álló csoportja, a Szent László Á.M.K. közreműködő diákjai a Testvérek pártoló hozzáállását remélve  elsőként ezzel a levéllel kívánják az adakozók törekvéseit támogatni:

            1.Keressük azoknak a plébániánk területén élő rászoruló gyermekes családok címeit, akiknek szívesen szereznének az idei karácsonykor örömet. A címek átadhatók jövő héten minden nap a plébánia irodán, bedobhatók a délutáni órákban is a plébánia iroda postaládájába, jelezhetők a következő mail címen: m_schindlerde@yahoo.de, vagy a 79/322-382-as telefonszámon. 2.Kérjük jelezzék, hány felnőtt és hány gyermek (fiú illetve leány) van az adott családban? 3.Szívesen fogadunk adományokat is, amelyeket a következő héten december 14-én vasárnap este 17 óráig lehet leadni minden nap reggel fél 9 és 18 óra között a plébánia irodán. (Jó lenne olyan minőségű ajándékokkal meglepni a rászorulókat, melyeket mi is szívesen fogadnánk.) 4.A tervezett csomagok tartalmai lehetnek pl.: tartós élelmiszer, ruha, játék, gyümölcs, déligyümölcs, édesség stb. (Az adakozók és segítőik a már felajánlott és beérkező pénzadományokból is a fentiekhez hasonló ajándékokat fognak venni.) A behozott címekre csak a rendelkezésre álló és a további adományok lehetőségei szerint fogunk tudni megfelelő számú csomagokat összeállítani. Ha lehetőségeket meghaladó cím érkezik, mérlegelnünk kell a beérkezett címek tekintetében. Ezért nagy segítség lenne az is, ha néhány sorban írnának is arról a családról, amelyet segíteni szeretnének!   

            Részletesebb információkkal szívesen állunk rendelkezésre a plébánia irodán, de a fenti elérhetőségeken is.

            A pártoló támogatást köszönve kíván áldott adventet a:

Baja, 2014.12.07-én                                 Szent Antal Plébánia

Hirdetések 1014.12.07-én, advent 2.vasárnapján

1.Holnap hétfőn a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepe lesz. Szombaton szent Lúcia szűz és vértanú ünnepe lesz. A héten minden nap reggel 7-kor és 8-kor lesznek templomunkban szentmisék.

2.December 14-én vasárnap 19 órai kezdettel jótékony célú Karácsonyváró Zenés Áhítat lesz a belvárosi templomban. Zenélni fog Harmath Dénes orogna-előadóművész, valamint Baja-Város Cantabile Gyermekkara Pethőné Kővári Andrea vezényletével.

3.A szentmise után két szórólapot kap mindenki a templom bejáratánál. Az egyik a szent László Á.M.K. szórólapja, ami az iskoláról szól, a mási pedig a mi plébániánké. Ez utóbbi egy karácsonyi ajándékozási kezdeményezésről szól, amivel mint tavaly, ez évben is rászoruló gyermekes családokat fogunk karácsonykor támogatni.

4. Ez évben is háromnapos adventi  lelkigyakorlat lesz két koncerttel templomunkban:

December 18-án csütörtökön 9-18 óráig lesz gyónási lehetőség. 18 órakor lelkigyakorlatos szentmisét, szentbeszédet mond: Toldi Norbert jánoshalmi káplán.

December 19-én pénteken is 9-18 óráig gyónási lehetőség. 16 órakor a Szent László Á.M.K. Ének Zenei Iskolájának karácsonyi koncertje lesz templomunkban, 18 órakor pedig a lelkigyakorlatos szentmisét mond Halász Zsolt bátyai plébános.

December 20-án szombaton szintén egész napos gyónási lehetőség lesz, majd 17 órakor dr.Benyik György a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola professzora mond szentmisét és adventi prédikációt. Benyik professzor szentmiséje után 18 órakor kezdődik az  “Adventi Áhitat” koncert, amivel ezt a három napot zárjuk. Énekelni fog az Ad libitum és a Liszt Ferenc kórusok, valamint Hardy-Horváth Mária opera-énekművész. Orgonál: dr.Kosóczki Tamás orgonaművész.

A hirdetések olvashatók máris hirdetőtáblán és honlapunkon.

Búcsúztatjuk…

+Gyetvai Mihály -82 éves- Baja, Ibolya utca 3.szám. Temetése a köztemetőben lesz, 2014.12.10-én szerdán 11 órakor.

+Dávid Sándor -65 éves- Baja, Molnár utc.11.szám. Temetése a köztemetőben lesz, 2014.12.13-án szombaton 12 órakor.

Adj Uram nekik örök nyugodalmat! És az örök világosság fényeskedjék nekik!

Oratóriumi Este dr.Tóth Tamással

2014.11.22-én szombaton este dr.Tóth Tamás a Pápai Magyar Intézet rektora volt az Oratóriumi Esték vendége. Ez alkalommal - körülbelül húsz fővel kevesebben mint dr.Lakatos Andor előadásán – mintegy negyvenen hallgattuk nagy érdeklődéssel, milyen válaszok fogalmazódnak egy tanulmányi idejével együtt már 7 éve Rómában élő, és a szentszéki un.”kulisszatitkokat” is nyilvánvalóan alaposabban ismerő klerikus részéről azokra a kérdésekre, hogy:

1.Hogyan látszik Ferenc pápa a Via Giuglia 1-ből? 2.Hogyan látszik a katolikus világegyház szerepe, dolgai, helyzete Rómából? 3.Mennyire és hogyan látszik a magyar katolikus egyház Rómából? 4.Hogyan látszik a Vatikán a Falkonieri palotából, amelyben a Pápai Magyar Intézet is helyet kapott?

dr.Tóth Tamás a magyar Apostoli Nuncunciatúrán iskolázott körültekintéssel, ugyanakkor tárgyilagosságra törekedve, szimpatikus alázattal és közvetlen hangnemben mutatta meg - egy egy-órás előadás lehetőségei szerint - a szentszéki feldatoknak azt a roppant terhét és a világegyház sokszínűségéből, tradíciójából is következő bonyolultságát, amelyeknek Ferenc pápa vezetésével a Tanítóhivatal megfelelni igyekszik.

Oratóriumi Est vendégei voltak 2002-2014 között

Oratóriumi Esték

2002-2014

 1.Olofsson Placid O.S.B., bencés szerzetes, Pannonhalma: -”Előadás egy viszontagságos, de boldog életről”.

2.Virágh András orgonaművész-Budapest, Szécsi Máté operaénekes, Pécs: -”Beszélgetés egy koncert kapcsán a zenéről és a zenélés gyönyörűségeiről”.

3.Hortobágyi Cirill O.S.B., bencés perjel, Pannonhalma: “Pannonhalma gazdasága a közgazdász szemével”.

4.Fábri Géza kobozművész, Ivancsics Tünde népdalénekes, Lipták Dániel népi-hegedűművész, Szeged: -”Beszélgetés a népzenéről”.

5.Kőrös László, műfordító, Budapest: – “A műfordítás rejtelmei”.

6.dr.Benyik György professzor, Szeged: – “A Biblia világa”.

7.Gaugesz József, repülőgép szerelő, Baja: -”A repülés titkai”.

8.dr.Keresztes Pál plébános, Paks: -”Lukács evangéliumának parabolái”.

9.Farkas Ferenc és a budapesti Focolare lelkiség budapesti tagjai: -”A Focolare mozgalom”.

10.dr.Győri-Nagy Sándor professzor, Gödöllő – Kiskunmajsa, a Magyar Ökoszociális Fórum Elnöke: “Fenntartható fejlődés”.

11.Pál Ferenc atya, mentálhigiénés szakember – “Kapcsolataink”.

12.fr.Bakos Rafael, kármelita tartományfőnök: -”P.Marton Boldizsár élete, boldoggá avatása, és a ‘Muzulmán sírokon’ című életrajzi regény”.

 13.dr.Nebojszki László, Baja – “Máriakönnye-Vodica”.

14.dr.Rauzs József, Mélykút, orvos-író:  Könyvbemutató Sztanyik Joachim mélykúti születésű ötvösművészről.

15.dr.Sokcsevits Dénes tanszékvezető professzor, Pécs-PTE-Budapest: – “A bajai bunyevácok története”.

16.Pál Ferenc atya, mentálhigiénés szakember, Budapest: -”A házasság”.

17.dr.Máté-Tóth András tanszékvezető professzor, SZTE – Szeged: “Kelet-Közép-Európa, és Magyarország vallási mutatói”.

18.dr.Tóth Tamás, katolikus lelkipásztor, történész: -”Patachich Gábor kalocsai érsek”.

19.dr.Sokcsevits Dénes, tanszékvezető professzor, Pécs-PTE-Budapest: – “Az első bajai iskola”.

20.dr.Máté-Tóth András tanszékvezető professzor, SZTE – Szeged: – “A szcientológia”.

21.dr.Gáti Edit pszichiáter, egyetemi tanár P.T.E – Pécs: -”Az időskor problematikája”.

22.Méhes Károly, író – Pécs: “Beszélgetés ‘Hegymenet’ című könyvéről és a Forma-1-ről”.

23.Imrik Zsófia, A budapesti Képzőművészeti Egyetem végzős restaurátor hallgatója, Budapest: -”A bajai ferences kolostor refektóriumi képeinek restaurálása”.

24.dr.Lakatos Andor, történész, muzeológus, Kalocsa: “Művészetek, tudomány, és közélet Haynald Lajos kalocsai bíboros-érsek életében”.(2014.11.7.)

25.dr.Tóth Tamás, katolikus lelkipásztor, történész, a P.M.I. rektora, Róma: “A világegyház Ferenc pápa idejében”. (2014.11.22.)

 

Tervezés alatt:

25.Lakatos Andorné, történész, muzeológus, Kalocsa: -”Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára” (2014.12.5-én, pénteken 18 órakor…)

26.Pál Ferenc atya, mentálhigiénés szakember: 2015 tavaszán…

Eladó…

Kérésre hirdetjük: “Lofti” típusu, nulla kilóméteres háromkerekű elektromos kerékpár -elől-hátul kosárral- eladó. (Főként járásukban korlátozott, idősebb személyeknek ajánljuk. Érdeklődni a lehet a plébánián.)

Segítséget kér…

91 éves hölgy udvari lakásba -Görgey u. 11.sz.- egyedülló, megbízható hölgyet aki őt ellátná, ráfigyelne  szívesen befogadna – a rezsit fizetnie kellene – munkájáért cserébe ingyen lakhatást tud kínálni. Érdeklődni lehet a plébánián.