Intro

Status

Honlapunk létrehozásában elsősorban az a cél vezetett bennünket, hogy az egyházközségünkhöz tartozó internetezőket folyamatos és egyre bővülő infomációkkal lássuk el a plébániai közösség életére vonatkozóan, azzal a nem titkolt szándéktól vezérelve, hogy esetleg néhányan így kapnak majd helyet a közösség életében való nagyobb részvételre.

Szándékaink között szerepelt, hogy ilyen módon kapcsolatokat építsünk ki más egyházközösségekkel, főként a tanulás és ismerkedés szándékával.

Reméljük, hogy folyamatosan bővülő honlapunknak rendszeres látogatója lesz, és hasznos információkkal tudunk szolgálni!

Akiket búcsúztatunk

+Gatti József, 85 éves. Temetése április 17-én 15 órakor a Köztemetőben lesz.

+Újvári Márta, életének 61.esztendejében. Temetése jövő héten -húsvét után lesz- temetéséről most intézkednek.

Közösségünk elhunyt tagjai – a föltámadás ünnepének kegyelme szerint nyugodjanak békességben!

 

Koncert időpontok a Barátoknál

 

1.április 25-én pénteken 18 órakor orgona és trombita koncert.
Húsvéti hangversenyre kerül sor sor a bajai barátok templomában
2014. április 25-én, pénteken 18 órai kezdettel. Az est előadói:
Solymosi Péter trombitaművész, a pécsi Pannon Filharmonikusok
trombita szólamvezetője és és dr. Kosóczki Tamás orgonaművész.

2.június 14-én szombaton 19 órakor búcsúi orgona koncert.

3.augusztus 2-án szombaton 19 órakor nyári orgona koncert.

4.szeptember 20-án szombaton 19 órakor őszi orgona koncert

5.október 25-én szombaton 19 órakor őszi orgona koncert

6.december 20-án szombaton 18 órakor “Adventi Áhitat” az Ad libitum és a Liszt Ferenc kórusok – dr.Kosóczki Tamás lelkigyakorlat záró koncertje lesz.

A koncertek fellépő művészeiről a szervezés üteme és lehetőségei szerint fogunk hírt adni, és arról is, ha a fenti 6 koncerten túl is sikerül még egyéb zenei alkalmakat szerveznünk. 

Információk cseh-osztrák úthoz…

Az utazó csoport az utazás teljes ideje alatt -jó konyhájú szállodákban- félpanziós ellátást kap: reggelit és vacsorát. Az ebédről a csoport napközben -illetve ki-ki- maga gondoskodik.

Idegenvezetőnk Módos Tünde Budapestről. Helyi idegenvezető Cséfalvay Ildikó május 7-én lesz a csoporttal a Hradzsinban, vele -a tervek szerint- az adott napon fél 10-kor Prágában a vár egy már meghatározott pontján találkozunk.

29 utas + idegenvezető+ 2 sofőr

Szállásaink: 2014.május 6-9. TOP Hotel Praha, Blazimska 1781/4,  14900 Praha 4-Chodov. Tel.: +420267284111

Szállás május 9-10: Clarion Congress Hotel, Prazská trida 14, CZ-37004, Ceské Budejovice. Tel.: +420389102111.

Belépők: Prágai vár: CZK 250

Melk: 11 Euro vezetéssel – körülbelül 2014. május 10-én 15 óra tájban.(A korábban megjelölt belépőkből fennmaradó összeget előre nem látható kiadásokra tartalékoljuk).

Leszervezett szentmisék:  május 6 – Máriavölgy kb. 11 óra. Május 7 kb.14 óra – Győzelmes Boldogasszony /Prágai Kisjézus Temőplom/; május 10. kb.10.30 – Sanct Florian Ágostonos kolostor templom szent Flórián sírja fölött -Ausztria.

Az úttal kapcsolatos minden kérdésre szívesen válaszolunk a délelőtti órákban a 322-382-es plébániai telefonon.

Jó készülődést, áldott húsvétot!

Schindler Mátyás

 

 

 

 

Virágvasárnapi hirdetések

 1.Nagyszerdán, nagycsütörtökön és nagypénteken minden nap délelőtt 9 órától egészen az esti szertartásokig gyónási lehetőség lesz templomunkban, de mivel a nagyhéten vidéken is besegítünk és helyettesíteni fogunk, kérjük, hogy lehetőleg nap közben és ne a szertartások előtt éljünk a szentgyónásnak a lehetőségével.

 

2.Szentmisék hétfőn kedden és szerdán a szokásos időben reggel 8-kor lesznek templomunkban.

 

3.Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton reggel fél 8-kor Jeremiás Siralmait imádkozzuk.

Nagycsütörtökön délután fél 6-kor kezdődik az utolsó vacsora emlékmiséje, utána virrasztás a szent sírnál.

Nagypénteken délután 3 órakor horvát nyelvű keresztút lesz, 5-kor pedig magyar nyelvű keresztúttal kezdjük a szertartást.

Nagyszombaton délután fél 5-kor pedig tűzszenteléssel kezdődik a feltámadási ünnepi szentmise, amit kb. 6 órakor a szokásos feltámadási körmenet követ, jó idő esetén a Szentháromság téren.

 

4.Nagycsütörtökön, nagypénteken, és nagyszombaton is délelőtt 11-kor szertartáspróba lesz a ministránsoknak, szeretettel várjuk őket – tehát mindig délelőtt 11-kor.

 

5.Szerdán délután 5 órakor a felsős hittanosok gyóntatása lesz.

 

6.Jövő vasárnap és húsvét hétfőn is szokásos vasárnapi miserend lesz, húsvét vasárnap fél 11-kor lesz a belvárosban a német nyelvű szentmise.

Nagyheti szertartások a Barátoknál

Nagycsütörtökön az utolsó vacsora szentmiséje 17.30-kor kezdődik, utána szentségimádás lesz.

Nagypénteken 17 órakor keresztúttal kezdjük a nagypénteki szertartást. Nagypénteken 15 órakor horvát nyelvű keresztút is lesz templomunkban.

Nagyszombaton 16.30-kor tűzszenteléssel kezdjük a feltámadás idei ünnepét. A szokásos körmenet a Szentháromság téren a szentmiséhez kapcsolódóan- 18 óra környékén kezdődik.

Húsvét vasárnap és húsvét hétfőn vasárnapi miserend lesz.

Gyónási lehetőség nagyszerdán, nagycsütörtökön, nagypénteken délelőtt 9-től az esti szertartásokig lesz. 16-án -nagyszerdán- 17 órakor a felsős hittanosok gyóntatása lesz.

Nagycsütörtökön délelőtt 11-kor szertartáspróba  lesz a ministránsoknak, nagypénteken szintén délelőtt 11-kor, úgyszintén nagyszombaton.

Hirdetések nagyböjt 5.vasárnapján, 2014.04.06-án

1.A mai perselyadományokkal a Szentföldön élő katolikusokat fogjuk támogatni, köszönet a kedves testvéreknek az adományokért. Pénteken délután 3 órakor horvát, 5 órakor pedig magyar nyelvű keresztút lesz templomunkban. 12-én szombaton du. 4 órakor szentségimádás lesz Vodicán, majd este fél 6-kor ugyanott engesztelő szentmise lesz. Jövő vasárnap lesz virágvasárnap, a délelőtt fél 9 órai szentmisén barkaszentelés lesz körmenettel a Máté evangélista szerinti passióval Krisztus szenvedésére emlékezünk. A nagyhét liturgiáit jövő vasárnap fogjuk hirdetni, és a hét elején már szerepelni fog honlapunkon is.

 

2.Virágvasárnap után nagyszerdán, nagycsütörtökön és nagypénteken minden nap délelőtt 9 órától egészen az esti szertartásokig gyónási lehetőség lesz templomunkban, de mivel a nagyhéten vidéken is besegítünk és helyettesíteni fogunk, kérjük, hogy lehetőleg nap közben és ne közvetlenül a szertartások előtt éljünk a kiengesztelődés szentségének a lehetőségével.

 

3.A belvárosi templomban a héten csütörtökön, pénteken és szombaton nagyböjti lelkigyakorlatos szentmise lesz mindhárom napon este 6 órakor, ahol a szentmisék előtt 5 órától szintén lesz lehetőség mindhárom napon a szentgyónásra. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Szacsvai László szekszárdi plébános atya tartja.

 

4.Szombaton délelőtt a szokott időben ministránsfoglalkozás lesz az oratóriumban.

 

5.Szerda délig lehet a plébánia irodán befizetni a cseh-osztrák útra az útiköltség még be nem fizetett részét. Az út részleteiről hirdetést helyeztem el plébániánk honlapján, és a hirdetőtáblán is, de a befizetéskor szükséges esetben az irodán is adunk majd a részletekre vonatkozóan tájékoztatást.

 

5.Ma vannak az országgyűlési választások, ne feledkezzünk el állampolgári kötelességünkről sem.

 

6.A befejező énekek előtt még egy hirdetés: Vancsura Zselyke, Kistamás Anna, és Ritz Réka szépen szerepeltek a Szent László Á.M.K-ban rendezett hittanversenyen, melynek témája Máté evangéliuma és II.János-Pál pápa élete volt, gratulálunk nekik, és külön gratulációt érdemel Tokodi Bence, aki továbbjutott a megyei hittanversenyre is. Kérem, jöjjenek ki most a hittanosok, és a befejező énekeink előtt vegyék át megérdemelt jutalmukat.

Pálferi – Elégedetten az élettel

Az előadás hanganyaga:

.

PálferiOratóriumi Este
a Barátok templomában
2014. április 3-án 19 órakor

Pál Ferenc (Pálferi)
Prima Primissima díjas
katolikus pap,
mentálhigiénés szakember

Országos engesztelő Mindszenty zarándoklat-papszentelés

Boldogemlékű Mindszenty József bíboros, hercegprímás, érsek halálának évfordulója alkalmából az országos zarándoklat ebben az évben május 3-án, szombaton fél 11-kor lesz ünnepi szentmisével egybekötve az Esztergomi Bazilikában.

Papszentelés ebben az esztendőben főegyházmegyénkben június 28-án, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a kalocsai Szent József zárdatemplomban.

Felhívás 2014.évi hittan beiratkozásokra

Közeledik a választható hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos nyilatkozatok leadási határideje (május 20.), valamint az első osztályos tanulók beiratkozásának ideje. Lelkiismeretesen, odaadással kell kezelnünk a hitoktatás ügyét, hiszen a gyermekek, a fiatal nemzedék nevelése elsődleges nemcsak Egyházunk, de hazánk szempontjából is.

Ennek sikere nagyban azon múlik, mennyire sikerül a gyermekek szüleit meggyőznünk, hogy támogassák és válasszák gyermekeik számára a Katolikus Egyház által biztosított oktatást.

A 2014/2015. tanévben az 1.,2.,5.,6. évfolyamokon, valamint az állami 6 osztályos gimnázium 7. és 8. évfolyamán lesz kötelezően választható hittan heti egy órában. Ezen évfolyamokon a második órában, valamint a többi évfolyamon a szokásos fakultatív hitoktatás zajlik.

Köszönet adományokért

Ezúton mondunk elsőként a segélyezettek nevében köszönetet azoknak, akik a Püspöki Kar kérése szerinti meghirdetésünkre tartós élelmiszert, adományokat hoztak a plébániára. Az adományok-  kb. 100 kg élelmiszer gyűlt össze – nagy részét már tovább is juttattuk a hívek által karácsonykor is jelzett helyek némelyikére, illetve más rászorulóknak.

Isten áldja, a másokkal is gondolókat!