Intro

Status

Honlapunk létrehozásában elsősorban az a cél vezetett bennünket, hogy az egyházközségünkhöz tartozó internetezőket folyamatos és egyre bővülő infomációkkal lássuk el a plébániai közösség életére vonatkozóan, azzal a nem titkolt szándéktól vezérelve, hogy esetleg néhányan így kapnak majd helyet a közösség életében való nagyobb részvételre.

Szándékaink között szerepelt, hogy ilyen módon kapcsolatokat építsünk ki más egyházközösségekkel, főként a tanulás és ismerkedés szándékával.

Reméljük, hogy folyamatosan bővülő honlapunknak rendszeres látogatója lesz, és hasznos információkkal tudunk szolgálni!

Búcsúztatjuk

+Világos György – 78 éves – Baja, Bokodi út 7.szám. Temetése a Rókus temetőben lesz 2014.11.29-én szombaton délelőtt 10 órakor.

Nyugodjék békességben!

Adventi lelkigyakorlat – Adventi Áhitat

Szeretettel jelzem háromnapos adventi  lelkigyakorlatunk programját:

December 18-án csütörtökön 9-18 óráig gyónási lehetőség. 18 órakor lelkigyakorlatos szentmisét, szentbeszédet mond: Toldi Norbert jánoshalmi káplán.

December 19-én pénteken 9-18 óráig gyónási lehetőség. 18 órakor a lelkigyakorlatos szentmisét Halász Zsolt bátyai plébános végzi.

December 20-án szombaton 17 órakor dr.Benyik György a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola professzora végzi a szentmisét és mond adventi prédikációt.

December 20-án szombaton az adventi lelkigyakorlat a 18 órakor kezdődő  “Adventi Áhitattal” zárul. Vendégeink lesznek: Az Ad libitum és a Liszt Ferenc kórusok, valamint Hardy-Horváth Mária opera-énekművész. Orgonál: dr.Kosóczki Tamás orgonaművész.

Schindler Mátyás plébános

Búcsúztatjuk

+Kívács József Attiláné, született Szentesi Anna, 61 éves. Temetési szertartása 2014.11.29-én szombaton 9 órakor a Kálvária Kápolnában lesz.

Nyugodjék Békességben!

Oratóriumi Este dr.Tóth Tamással

2014.11.22-én szombaton este dr.Tóth Tamás a Pápai Magyar Intézet rektora volt az Oratóriumi Esték vendége. Ez alkalommal - körülbelül húsz fővel kevesebben mint dr.Lakatos Andor előadásán – mintegy negyvenen hallgattuk nagy érdeklődéssel, milyen válaszok fogalmazódnak egy tanulmányi idejével együtt már 7 éve Rómában élő, és a szentszéki un.”kulisszatitkokat” is nyilvánvalóan alaposabban ismerő klerikus részéről azokra a kérdésekre, hogy:

1.Hogyan látszik Ferenc pápa a Via Giuglia 1-ből? 2.Hogyan látszik a katolikus világegyház szerepe, dolgai, helyzete Rómából? 3.Mennyire és hogyan látszik a magyar katolikus egyház Rómából? 4.Hogyan látszik a Vatikán a Falkonieri palotából, amelyben a Pápai Magyar Intézet is helyet kapott?

dr.Tóth Tamás a magyar Apostoli Nuncunciatúrán iskolázott körültekintéssel, ugyanakkor tárgyilagosságra törekedve, szimpatikus alázattal és közvetlen hangnemben mutatta meg - egy egy-órás előadás lehetőségei szerint - a szentszéki feldatoknak azt a roppant terhét és a világegyház sokszínűségéből, tradíciójából is következő bonyolultságát, amelyeknek Ferenc pápa vezetésével a Tanítóhivatal megfelelni igyekszik.

Búcsúztatjuk

+Túri István – Baja, Hentes utc.5.sz.- 81 éves. Temetése a Köztemetőben lesz, 2014.11.28-án 14 órakor.

+Vida Györgyné, született Sidó Jolán – Baja, Bereczki Máté út 18/c sz.- 71 éves. Temetése a Köztemetőben lesz 2014.11.27-én 13 órakor.

Adj Urunk örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság -életük jutalmaként- fényeskedjék Nekik!

Oratóriumi Est vendégei voltak 2002-2014 között

Oratóriumi Esték

2002-2014

 1.Olofsson Placid O.S.B., bencés szerzetes, Pannonhalma: -”Előadás egy viszontagságos, de boldog életről”.

2.Virágh András orgonaművész-Budapest, Szécsi Máté operaénekes, Pécs: -”Beszélgetés egy koncert kapcsán a zenéről és a zenélés gyönyörűségeiről”.

3.Hortobágyi Cirill O.S.B., bencés perjel, Pannonhalma: “Pannonhalma gazdasága a közgazdász szemével”.

4.Fábri Géza kobozművész, Ivancsics Tünde népdalénekes, Lipták Dániel népi-hegedűművész, Szeged: -”Beszélgetés a népzenéről”.

5.Kőrös László, műfordító, Budapest: – “A műfordítás rejtelmei”.

6.dr.Benyik György professzor, Szeged: – “A Biblia világa”.

7.Gaugesz József, repülőgép szerelő, Baja: -”A repülés titkai”.

8.dr.Keresztes Pál plébános, Paks: -”Lukács evangéliumának parabolái”.

9.Farkas Ferenc és a budapesti Focolare lelkiség budapesti tagjai: -”A Focolare mozgalom”.

10.dr.Győri-Nagy Sándor professzor, Gödöllő – Kiskunmajsa, a Magyar Ökoszociális Fórum Elnöke: “Fenntartható fejlődés”.

11.Pál Ferenc atya, mentálhigiénés szakember – “Kapcsolataink”.

12.fr.Bakos Rafael, kármelita tartományfőnök: -”P.Marton Boldizsár élete, boldoggá avatása, és a ‘Muzulmán sírokon’ című életrajzi regény”.

 13.dr.Nebojszki László, Baja – “Máriakönnye-Vodica”.

14.dr.Rauzs József, Mélykút, orvos-író:  Könyvbemutató Sztanyik Joachim mélykúti születésű ötvösművészről.

15.dr.Sokcsevits Dénes tanszékvezető professzor, Pécs-PTE-Budapest: – “A bajai bunyevácok története”.

16.Pál Ferenc atya, mentálhigiénés szakember, Budapest: -”A házasság”.

17.dr.Máté-Tóth András tanszékvezető professzor, SZTE – Szeged: “Kelet-Közép-Európa, és Magyarország vallási mutatói”.

18.dr.Tóth Tamás, katolikus lelkipásztor, történész: -”Patachich Gábor kalocsai érsek”.

19.dr.Sokcsevits Dénes, tanszékvezető professzor, Pécs-PTE-Budapest: – “Az első bajai iskola”.

20.dr.Máté-Tóth András tanszékvezető professzor, SZTE – Szeged: – “A szcientológia”.

21.dr.Gáti Edit pszichiáter, egyetemi tanár P.T.E – Pécs: -”Az időskor problematikája”.

22.Méhes Károly, író – Pécs: “Beszélgetés ‘Hegymenet’ című könyvéről és a Forma-1-ről”.

23.Imrik Zsófia, A budapesti Képzőművészeti Egyetem végzős restaurátor hallgatója, Budapest: -”A bajai ferences kolostor refektóriumi képeinek restaurálása”.

24.dr.Lakatos Andor, történész, muzeológus, Kalocsa: “Művészetek, tudomány, és közélet Haynald Lajos kalocsai bíboros-érsek életében”.(2014.11.7.)

25.dr.Tóth Tamás, katolikus lelkipásztor, történész, a P.M.I. rektora, Róma: “A világegyház Ferenc pápa idejében”. (2014.11.22.)

 

Tervezés alatt:

25.Lakatos Andorné, történész, muzeológus, Kalocsa: -”Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára” (2014.12.5-én, pénteken 18 órakor…)

26.Pál Ferenc atya, mentálhigiénés szakember: 2015 tavaszán…

Hirdetések 2014.11.23-án, Krisztus Király vasárnapján

1.Ünnepeink: Jövő vasárnap advent 1.vasárnapja lesz.

2.A mai perselyadományokkal a katolikus karitászt fogjuk támogatni, köszönet mindenkinek a segítségéért!

3.A Baja-belvárosi templomban jótékonysági adventi hangverseny lesz most szombaton “Hangverseny advent küszöbén” címmel az esti szentmise után. Az est előadói a Zeneművészeti Egyetem orgona szakos hallgatói lesznek. Szeretettel várják az érdeklődőket.

4.A héten kedden 18 órakor összevont szülői értekezlet lesz a 6.7. és 8. osztályos hittanos gyermekek szüleinek, csütörtökön pedig szintén 18 órakor az 5. osztályos hittanosok szüleinek az oratóriumban. Szeretettel várjuk a szülői értekezletekre, amelyeken a szent László Á.M.K. is ismertetőt fog adni az iskola életéről, a jelentkezés lehetőségeiről.

6.Szombaton délután 4 órától adventi kézműves foglalkozásra ,adventi koszorúkészítésre hívjuk szeretettel a szülőket és a hittanosokat az oratóriumba.

7.December 5-én, pénteken 18 órakor az Oratóriumi Esték sorozatban Dr.Lakatos Andorné, történész-muzeológus Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatékáról fog előadást tartani. Szeretettel hívjuk a főegyházmegyénk története iránt érdeklődőket.

 8. Szent Miklós napján, december 6-án lesz a következő egyházközségi gyalog  túránk, amikor a Szekszárdnál közeli Rockenbauer Pál országos kék túrából járunk végig egy 15 kilométeres távot, és megtekintjük Babits Mihály szülőházát is. A túrára jelentkezni kell, ezt meg lehet tenni személyesen, illetve a plébánia mail címén, vagy a plébánia telefonszámán. Szívesen biztatom a szülőket, hogy jelentkezzenek erre a kirándulásra gyermekükkel, hisz az ilyen együttlétek legalább annyira fontosak, mint az egyéb Miklós napi ajándékok.

Oratóriumi Est

 

Kedves “Oratóriumi Esték Baráti Kör”!
November 22-én szombaton 18 órakor dr.Tóth Tamás atya, a római Pápai Magyar Intézet rektora lesz az “Oratóriumi Esték” vendége.
Az előadás és beszélgetés témája: “A világegyház Ferenc pápa idején”.
dr.Tóth Tamás a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye fiatal papja, történész. Teológiai tanulmányait Rómában végezte. Mostani római hivatala előtt a Szentszék Magyarországra akkreditált nunciusának -nagykövetének- Iulius Ianus érseknek volt titkára.Jelenleg a Rómában tanuló magyar teológus hallgatók intézetének vezetője.
Szakterülete a történelem – tavasszal jelenik meg főegyházmegyénk XVIII. századi -az egyházmegyét újraalapító- érsekéről Patachich Gáborról írt monográfiája, amelyben a címszereplő bemutatása mellett -mintegy ötszáz oldalon- a kor ábárázolására is sikerrel törekedett.
Várhatóan érdekes, és izgalmas estének nézünk elébe, hiszen most nem a sokszor egyszerűsítő híradások, hanem egy sok éve “római” szemével, egy közelről és sajátosan fókuszáló nézőpontból láthatjuk Rómát, Ferenc pápa törekvésiet, lehetőségeit, és környezetét.
Tamás atya szombaton a második alkalommal lesz az “Oratóriumi Esték” előadója. Három évvel ezelőtt Patachich Gábor érsekről beszélt.
Szeretettel várom az érdeklődőket:
Schindler Mátyás

Eladó…

Kérésre hirdetjük: “Lofti” típusu, nulla kilóméteres háromkerekű elektromos kerékpár -elől-hátul kosárral- eladó. (Főként járásukban korlátozott, idősebb személyeknek ajánljuk. Érdeklődni a lehet a plébánián.)