Intro

Status

Honlapunk létrehozásában elsősorban az a cél vezetett bennünket, hogy az egyházközségünkhöz tartozó internetezőket folyamatos és egyre bővülő infomációkkal lássuk el a plébániai közösség életére vonatkozóan, azzal a nem titkolt szándéktól vezérelve, hogy esetleg néhányan így kapnak majd helyet a közösség életében való nagyobb részvételre.

Szándékaink között szerepelt, hogy ilyen módon kapcsolatokat építsünk ki más egyházközösségekkel, főként a tanulás és ismerkedés szándékával.

Reméljük, hogy folyamatosan bővülő honlapunknak rendszeres látogatója lesz, és hasznos információkkal tudunk szolgálni!

Vodicai zarándokok – 2014.07.03.

 • Vodica_001.jpgVodica_001.jpg
 • Vodica_004.jpgVodica_004.jpg
 • Vodica_006.jpgVodica_006.jpg
 • Vodica_007.jpgVodica_007.jpg
 • Vodica_008.jpgVodica_008.jpg
 • Vodica_009.jpgVodica_009.jpg
 • Vodica_010.jpgVodica_010.jpg
 • Vodica_011.jpgVodica_011.jpg
 • Vodica_012.jpgVodica_012.jpg
 • Vodica_013.jpgVodica_013.jpg
 • Vodica_014.jpgVodica_014.jpg
 • Vodica_015.jpgVodica_015.jpg
 • Vodica_016.jpgVodica_016.jpg
 • Vodica_017.jpgVodica_017.jpg
 • Vodica_018.jpgVodica_018.jpg
 • Vodica_020.jpgVodica_020.jpg
 • Vodica_021.jpgVodica_021.jpg
 • Vodica_022.jpgVodica_022.jpg
 • Vodica_023.jpgVodica_023.jpg
 • Vodica_024.jpgVodica_024.jpg
 • Vodica_025.jpgVodica_025.jpg
 • Vodica_027.jpgVodica_027.jpg
 • Vodica_040.jpgVodica_040.jpg
 • Vodica_035.jpgVodica_035.jpg
 • Vodica_036.jpgVodica_036.jpg
 • Vodica_038.jpgVodica_038.jpg
 • Vodica_039.jpgVodica_039.jpg
 • Vodica_041.jpgVodica_041.jpg
 • Vodica_042.jpgVodica_042.jpg
 • Vodica_043.jpgVodica_043.jpg
 • Vodica_044.jpgVodica_044.jpg
 • Vodica_046.jpgVodica_046.jpg
 • Vodica_047.jpgVodica_047.jpg
 • Vodica_048.jpgVodica_048.jpg
 • Vodica_051.jpgVodica_051.jpg

Hirdetések, 2014.06.22-én: Úrnapja

 1.Ünnepeink: Kedden lesz Keresztelő Szent János születésének főünnepe. Szerdán lesz Dankó László érsek halálának 15.évfordulója, a reggeli szentmisében fogok róla megemlékezni. Pénteken Jézus szentséges Szívének főünnepe lesz. Jövő vasárnap lesz szent Péter és Pál apostolok fűünnepe, a belváros búcsúünnepe. A héten minden nap reggel 8 órakor lesznek a szentmisék.

2.A jövő vasárnapi perselyadományokkal az un. Péterfillérekkel a Szentszék – a Vatikán- céljait fogjuk támogatni.

3.A Belvárosi Templomban jövő héten vasárnap lesz a Belvárosi Orgonaesték sorozat következő hangversenye. Orgonálni fog dr. Kosóczki Tamás orgonaművész, énekel a Belvárosi Templom Szent Cecília Kórusa fog. A hangverseny tehát június 29-én, kivételesen vasárnapi napon 19 órakor, az esti szentmise után lesz.

Esküvők

Három jegyespár esküdött örök hűséget egymásnak 2014.június 21-én szombaton a Barátok Templomában:

Kiss Zoltán Richárd és Kocsis Zsuzsanna,

Alföldy György és Kormos Adrienn,

Forrai Dusán és Tusán Cecília.

Isten éltesse és tartsa meg egymásnak és jövendő családjaiknak az ifjú házasokat!

Ferenc pápa Úrnapi homíliája

Jóllehet a Corpusdomini, vagyis az Úrnapja Olaszországban nem állami ünnep és így nem munkaszüneti nap, Ferenc pápa az immáron töretlen hagyománynak megfelelően székesegyházánál, a lateráni Szent János bazilika előtt tartotta meg az úrnapi szentmisét csütörtök este hét órai kezdettel.

Szentbeszédét Ferenc pápa egy idézettel kezdte: „Az Úr, a te Istened mannát adott neked, amit nem ismertél” (Deut. 8,2). „Ezek a szavak Izrael történetére vonatkoznak, akit Isten kihozott Egyiptomból, a szolgaság állapotából és negyven éven át a pusztában vezette őket az Ígéret földje felé. Miután megtelepedtek azon földön, a választott nép egy bizonyos függetlenséget és jólétet szerzett, ami azzal a veszéllyel járt, hogy elfelejti a múlt szomorú eseményeit, melyek nehézségeit az Isten segítségével és végtelen jóságával győztek el. Az Írások arra emlékeztetnek, hogy őrizzék meg a pusztai vándorlás emlékét az éhínség idején, amikor a túlélés az ő kezére volt bízva, hogy az ember megértse, nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden Igéjével (Deut. 8,3).

„A fizikai éhségen túl – magyarázta a pápa – az ember egy másik éhséget is hordoz magában, amit a mindennapi táplálék nem tud kielégíteni. Ez az élet, a szeretet és az örökkévalóság utáni éhség. Ennek a jele a manna – miként az egész exodus -, mivel magába foglalta ezt a dimenziót is: olyan ételnek az alakja volt, amely kielégíti azt a mély egységet, amely az emberben van. Jézus adja nekünk ezt az ételt, sőt Ő maga lesz az élő kenyér, mely életet ad a világnak (Jn 6,51).

Az ő teste valóban étel a kenyér színében; és az ő vére valóban ital a bor színében. Nem egy közönséges eledel, mely jóllakatja a testünket, mint a manna; Krisztus teste az utolsó idők kenyere, képes életet adni, örök életet, mert ennek a kenyérnek a lényege a szeretet. Az Eucharisztiában az Úr szeretete adatik át nekünk, egy olyan nagy szeretet, melyet saját magával táplál; ingyenes szeretet, mely mindig a rendelkezésére áll minden éhező személynek és azok részére, akiknek szükségük van saját erejüket megújítani. A hit tapasztalatát megélni azt jelenti, hagyjuk, hogy az Úr tápláljon minket és hogy építse az egzisztenciánkat nem anyagi javakkal, hanem el nem múló valóságokkal, melyek az Isten adományai, a Szava és a Teste”.

A jelenlegi helyzetre való tekintettel Ferenc pápa megállapította: „Ha körülnézünk, észrevesszük, hogy igen nagy kínálat van olyan ételből, mely nem az Úrtól ered, és amely látszólag nagyobb megelégedést ad. Vannak, akik pénzzel, mások sikerrel és hiábavalóságokkal, ismét mások hatalommal és gőggel táplálkoznak. De az olyan ételt, ami valóban táplál és ami jóllakat, azt csak az Úr adja nekünk! Álmodjunk hát akkor olyan eledelről, amiért a zsidók siránkoztak a pusztában, a húsért és a hagymáért, amit Egyiptomban ettek, persze közben elfelejtették, hogy ezeket az ételeket a rabszolgaság asztalánál fogyasztották el. Ezek, a kísértés pillanatában emlékeztetnek, de ez egy beteg, válogatós emlékezet. Rabszolga emlékezet és nem szabad”.

„Mindnyájan föltehetjük magunknak a kérdést – folytatta a pápa – hogy én vajon hol akarok enni? Milyen asztalnál? Az Úr asztalánál? Vagy pedig pompás falatokról álmodom, de a rabszolgaság házában? Mi is megkérdezhetjük ám magunktól: milyen az én emlékezetem? Az Úr emlékezete, ami szabaddá tesz, vagy pedig a szolgaság fokhagymája és hagymája? Milyen emlékezet lakatja jól az én lelkemet?

Az Atya azt mondja nekünk: „Mannát adtam neked, amit nem ismertél”. Szerezzük vissza ezt az emlékezetet. Ez a feladat, visszaszerezni az emlékezetet. Tanuljuk meg felismerni a hamis kenyeret, ami becsap és megront, mert az önzés, az önelégségesség és a bűn gyümölcse”.

A Szentostya a mi mannánk, amin keresztül az Úr önmagát adja nekünk. Forduljunk hozzá bizalommal: Védelmezz minket a világi étel kísértésétől, ami rabszolgává tesz bennünket: ez mérgezett étel. Tisztítsd meg emlékezetünket, hogy ne legyen bebörtönözve az önző és evilági válogatásba, hanem legyen élő emlékezete a jelenlétednek néped történelmében, egy olyan emlék, amely a megváltó szereteted gesztusának az emlékezete” – fejezte be homíliáját Ferenc pápa az úrnapi szentmisén.

 

Vodicai látogatók…

Ez évben az első nagyobb csoport május 9-én érkezett Vodicára, ekkor mintegy 100 fő töltött el a kegyhelyen néhány kellemes órát.

Május 17-én Százhalombattáról érkezett egy kisebb -15 fős- csoport.

Május minden vasárnapján du. 4 órakor szentmise volt Vodicán.

Május 31-én a Belvárosi-Plébánia hittanosai töltöttek egy napot a kegyhelyen.

Június 2-án szeremlei óvodások voltak a vendégek.

Június 5-án Vaskútról érkezett iskolás kirándulók csoportja.

Június 11-én a Damjanich utcai óvodából érkezett 25 óvodás, hogy élvezze a vodicai játszótér adta lehetőségeket is.

Június 26-ára Kiszomborról várunk bejelentkezett Vendégeket.

Július elsején kivételesen egy esküvő is lesz Vodicán. (A völegény édesanyja -Borhi Anna- a kápolna előtt született, és halálakor urnája is ott lett elhelyezve).

Július 2-án Sebők Norbert kalocsai plábános úr érkezik körülbelül 50 zarándokkal Vodicára, akik szentmisén is részt vesznek, és a kegyhelyen töltik -főzéssel is egybekötve- az egész napot.

 

Albérletet keres…

Egy szoba-konyha + fürdőszoba lehetőséget, albérletet keres egy templomunkba járó érdeklődő. Szívesen veszünk információt délelőtt fél 9 és 12 óra között a 322-382-es telefonon.

“Segítünk, hogy segíthessenek!”

Restaurált toronyóra szerkezet

Sikerült megmenteni és restaurálni a Barátok Templomának régi mechanikus toronyóra szerkezetét. A felújítást Bagóczki Csanád gépészmérnök végezte. A szerkezet a plébánia oratórium előtti folyosóján lett kiállítva, érdeklődők ott tekinthetik meg. A restaurálásról szóló film a Bajai Televízió honlapján, a Lélektől-lélekig menüpont alatt tekinthető meg.

P1070559.JPG P1070564.JPG

Segítünk a bajban!

 Az elmúlt hetekben több évszázad legnagyobb árvize pusztít Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban és Szerbiában. A halálos áldozatokat is követelő katasztrófában tízezreknek kellett elhagynia otthonát. A nagymennyiségű csapadék tovább súlyosbította a helyzetet, a hegyvidéki területeken egész falvakat temetett be a sár.

 A Karitász munkatársai felvették a kapcsolatot a szerb Karitásszal és a kapott információk alapján május 27-én segélyszállítmányt küldtünk Belgrádba, az árvízi koordinációs központba. A teherautónyi rakományban több száz lapát, ezer pár gumikesztyű, valamint nagy mennyiségű kézfertőtlenítő folyadék és fertőtlenítő szer volt, 1,5 millió forint értékben. Közben folynak az egyeztetések a bosnyák Karitász vezetőivel is a következő segélyszállítmány tartalmáról.

Központunk folyamatosan tartja a kapcsolatot az érintett Karitász szervezetekkel, hogy valóban a legszükségesebb teendőkben tudjunk segítséget nyújtani a bajba jutott családoknak.

Az áradások után óriási feladatot jelent majd a fertőtlenítés és takarítást. Ezt követően – a még használható épületek teljes száradása után – kezdődhet csak meg a helyreállítás.

Kérjük, tájékoztassák híveiket, hogy a Karitászon keresztül segíthetik az otthontalanná vált családokat az újrakezdésben. Aki bekapcsolódna a segítségnyújtásba, több módon is megteheti.

Folyamatosan él 1356-os adományvonalunk, amelynek tárcsázásával egész júniusban hívásonként 500 forinttal támogatják az árvízkárosultakat.

Bankszámlánkon „délvidéki árvíz” megjegyzéssel fogadjuk az adományokat, amelyeket vagy közvetlenül juttatunk el a helyi Karitászoknak, vagy újabb segélyszállítmányt állítunk össze belőle, a szükségletek ismeretében. Kérés esetén postai csekket is tudunk küldeni!

 

Bankszámlaszámunk: 12011148-00124534-00800007

 

Amennyiben tárgyi felajánlást szeretnének tenni, arra minden egyházmegyei Karitász központban és számos helyi karitászcsoportnál is lehetőség van. Nagy szükség van még főként konzervekre és egyéb azonnal fogyasztható tartós élelmiszerre, tisztító- és fertőtlenítőszerekre.

 

Kérjük, segítsék a Karitászon keresztül az árvízkárosult családokat, hogy mihamarabb újrakezdhessék életüket.

 

Amennyiben további kérdésük van az adományozással kapcsolatban, kérjük, jelezzék az arviz@caritas.org.hu e-mail címen.

 

 

Segítsen, hogy segíthessünk!

Vendég kórusok Mennybemenetel ünnepén

Június elsején a Bajai Pünkösdváró Kórusfesztivál kapcsán a vasárnapi fél 9-es szentmisén vendégeink voltak:

1. Szerbiából, Csantavérről: Musica Viva Kamarakórus. Karnagy: Gubena Éva.

2.Szentesről: Bárdos Lajos Vegyeskar. Karnagy: Nagy János.

3.Olaszországból, Molvenából: Gruppo Corale Harmonia Nova: Karnagy: Mirco Dalla Vale.