Intro

Status

Honlapunk létrehozásában elsősorban az a cél vezetett bennünket, hogy az egyházközségünkhöz tartozó internetezőket folyamatos és egyre bővülő infomációkkal lássuk el a plébániai közösség életére vonatkozóan, azzal a nem titkolt szándéktól vezérelve, hogy esetleg néhányan így kapnak majd helyet a közösség életében való nagyobb részvételre.

Szándékaink között szerepelt, hogy ilyen módon kapcsolatokat építsünk ki más egyházközösségekkel, főként a tanulás és ismerkedés szándékával.

Reméljük, hogy folyamatosan bővülő honlapunknak rendszeres látogatója lesz, és hasznos információkkal tudunk szolgálni!

Kirándulás Szegedre-Ópusztaszerre

Az október 29-ére -szerdára- meghirdetett Szeged-Ópusztaszeri kirándulásra még 6 hely van. A busz reggel fél 8-kor indul a Duna Hotel elől. 10 órakor Szeged Alsóvárosban -Mátyás tér- a csoport az ottani ferences templomot és kolostort fogja idegenvezetővel  megtekinteni.

Körülbelül fél 12-kor indulunk tovább Ópusztaszerre, ahol a jegyek megvásárlása után megtekintjük többek között a Feszty körképet és az Árpád emlékművet, a Skanzent. (A panoptikumon kívül a belépőjeggyel az emlékhelyen minden megtekinthető lesz ).

Ebédet mindenki csomagoljon!

Útiköltség 2500.-Ft/fő. Nyugdíjas belépőjegyek ára Szegeden: 600 Ft/fő. Ópusztaszeren: 1750.-Ft/fő, tehát összesen: 2350.-Ft/fő. A plébánia azonban minden utazót 1350.-Ft-al támogat, így a belépőjegyekre kinek-kinek csak 1000.-Ft-ot kell fizetnie.

Az út összköltsége tehát -2500 (útiköltség)+1000 (belépőjegyek), azaz: 3500.-Ft/fő, amit a buszon kell rendezni.

Személyi igazolványt -ha van, nyugdíjas igazolványt- Ópusztaszeren kérni fogják, hozzuk magunkkal!!!

Mindenszentek napi megemlékezések

Mindenszentek napján, november elsején a korábbi évek gyakorlata szerint megemlékezések lesznek:

14 órakor a Vaskúti úti hadifogoly síroknál – emlékműnél.

14.30-kor a Kálvária temető Nemzetközi Katona sírkertjében.

15.00-kor a Rókus temetőben a hősök sírjainál, Mészáros Lázár kriptájánál.

15.30-kor a Déri-kertben.

November elsején 15 órától a Városi Köztemetőben végzünk sírszenteléseket. A sírszenteléseket nem kell előre kérni, a temetőben kell azt a szentelést végző atyától kérni.

November 1-én Mindenszentek napján 17.30-kor az egyházközség elhunyt híveiért mondunk szentmisét templomunkban.

Halottak napja -november 2-a- idén bár a feltámadás ünnepére, tehát vasárnapra esik, mégis csak gyászmise mondható, és a miseruha színe is fekete, vagy az azt helyettesítő viola kell legyen.

Horvát szentmise időpontok

Hirdetjük, hogy október 26-án vasárnap a horvát nyelvű szentmise a szokásos időpontban fél 10-kor kezdődik. (Nem lesz a Szent László Á.M.K.-nak szentmiséje.)

November utolsó vasárnapján, tehát november 30-án szintén fél 10-kor lesz a horvát nyelvű szentmise.

Rózsafüzér történet…

Október Márai és így rózsafüzér hónapja. A rózsafüzér valamiféle kabalaként vagy díszként ott billeg már nagyon sok autó visszapillantó tükrén is. De tudjuk-e, honnan ered, és hogy mióta imádkozza egyházunk a rózsafüzért? És hogy mi az értelme?

A rózsafüzér minden szakaszának tárgya Jézus (és Mária) életének egy “titkáról”, eseményéről való elmélkedés, az első öt a karácsonyi ünnepkörből (örvendetes olvasó), a következő öt a szenvedéstörténetből (fájdalmas olvasó), az utolsó öt a húsvéti eseményekből (dicsőséges olvasó) vett titkok. II.János-Pál pápa Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levelével 2002-ben, a Rózsafüzér évében közzétette a világosság olvasóját, amely Krisztus nyilvános működésének eseményeit elmélkedteti át; ezzel együtt 20 szakaszosra bővült az imádság. Sok helyen minden Üdvözlégybe beillesztik a titkot, másutt csak a szakaszok kezdetén említik. A megfelelő számú gyönggyel (maggal) és egy kereszttel ellátott zsinórt, ill. láncot is rózsafüzérnek nevezik.

Az imafüzér ősi jelenség, más nagy vallásokban (buddhizmus, hinduizmus, iszlám) is él. Ezt a formát azért tisztelik, mert belső nyugalmat és összeszedettséget kíván az ima végzése alatt, de azért is, mert úgy vélik, az imák halmozásával “megostromolható” az ég. A keresztény ókorból különösen a sivatagi atyák és aszkézisük utánzói (főként a Miatyánknak) imaláncáról tudunk. Az imaegységek számolására kövecskéket és más hasonló tárgyakat vagy megcsomózott zsinórokat használtak. A keleti egyházban a hészükiazmus óta buzgón őrzik a “Jézus-ima” formájában ránk maradt imafüzért. Nagy jelentőségű lett a Miatyánk sorozata a zsoltárimádság helyettesítésére, amely az írástudatlanok számára gyakran lehetetlen volt. Ez a 150-es szám előnyben részesítéséhez, valamint részben ahhoz a hagyományhoz vezetett, hogy a szerzetesi zsoltárimádkozás mintája szerint minden Miatyánkhoz hozzáfűznek egy térdhajtást. Ennek az imaláncnak a Máriás hagyományba való átmenete a XIII. – XIV. században kezdődött el. Egyrészről rímbe szedett, Szűz Máriához intézett üdvözlőimák keletkeztek, amelyek versszakaszait szívesen kezdték Avéval. Másrészt pedig a a XI. – XII. századtól kezdve az Üdvözlégy Mária egyre inkább népi imádsággá vált. Dominikus von Preussen (+1460) trieri karthauzi szerzetes Jézus életének eseményeit 50 zárómondatban (clausulae) foglalta össze, amelyek az Üdvözlégy (akkoriban egyedül szokásos) első részéhez kapcsolódtak. A 15 titokra való szűkítés (mai formában 1483 körül Dél-Németországban bizonyítottan, 1600 óta általános szokásos) és az imafüzér tizes csoportokba való tagolása által keletkezett a mai rózsafüzér. A három Üdvözlégy Mária hozzácsatolása a három isteni erénnyel szóló kéréssel a Trentói Zsinat utáni jámbor korszakból nőtt ki. Emellett a Rózsafüzér más formái is megmaradtak. – A rózsafüzér imádságot tulajdonképpen a rózsafüzér társulatok juttatták hatalmas népszerűségre. Az elsőt 1470-ben a domonkos Alanus de Rupe Douai-ban alapította. A török támadás veszélye is fokozta a közös rózsafüzér imádság igényét, és saját rózsafüzér ünnep kialakulásához vezetett. Biztos, hogy a rózsafüzér imádságot több előítélet és félreértés kíséri. Megfontolandó azonban, hogy egy olyan mély és kritikus teológus és filozófus mint Romano Guardini azt az imádságot egy külön könyvecskéjében (Der Rosenkranz unserer Lieben Frau, Würzburg, 1960) teljes mértékben helyeselte és ajánlotta, mert az nem más, mint “Mária életében váló tartózkodás, melynek tartalma Krisztus volt”, és így “legmélyebb értelemben Krisztus-imádság”.

(Rupert Berger, Lelkipásztori liturgikus lexikon, Vigilia, 2008).

 

Köszönet a segítségért…

„Ne csak a magunk javára, hanem mások hasznára is éljünk!”

            „Azt mondják, az angyalok az égből jönnek, de én már rengeteggel találkoztam itt a Földön”  Kis naptáramból vettem ezt az idézetet, mert rájöttem, hogy érdemes jónak lenni, mert visszakapjuk valakiktől a jó cselekedeteket.

88. életévemen vagyok túl, rosszul hallok, és ezért már 2010 óta hallókészüléket használok. Többször előfordult, hogy kiesett fülemből a templomban, de szerencsére ott mindig megtaláltam. Nemrégiben azonban másként történt az eset, a baj mégis megtörtént.

Egyik szép nap délután a temetőben meglátogattam szeretteim sírját, és hazafelé azt észleltem, hogy a baloldali hallókészülékem nincs a fülemben. Megijedtem! Vajon hol és mikor hagyhattam el?

Reggel templomban voltam, ott még használtam, otthon átöltöztem és délután a temetőt jártam. Vissza kell mennem, végig kell járnom a helyeket! – határoztam el magam, hátha meglelem. Ez a készülék olyan kicsi és sokaknak ismeretlen, nem volt sok reményem a megtalálására. Sajnos így is lett. A mindennapokban azonban nagyon hiányzott, ezért elmentem a Geers-céghez, ahol annak idején beszereztem. Pótolni szerettem volna, de ott kiderült, hogy készüléket hozzájárulással csak 2016-ban kaphatok, az egyszeri vásárlási ár pedig olyan magas, hogy nem tudtam megvenni, ezért be kell érnem a jobboldali hallgatóval.

Hónapok teltek el, mikor egy szép pénteki napon nagy csoda történt. Az eladó cégtől Csomor Nóra üzletvezető közölte velem, hogy az elveszett hallókészülékem meglett, és átvehetem a kórház Audiológiai osztályán. Nekem még a gondolataimban sem merült fel, hogy ott is tájékozódhatok. Elmondhatatlan nagy örömöt és meghatottságot éreztem az előkerült eszköz hallatán. A kedves vezetőnő felhívta a figyelmemet, hogy péntek lévén a munkaidő már lejárt, szombaton pedig nincs rendelés, így csak hétfőn mehetek érte. A hír hallatán tele lett a lelkem Isten iránti hálával!

Alig tértem magamhoz, amikor a kapucsengő megszólalt. Egy hölgy állt velem szemben, akit nem ismertem. Megkérdezte a nevemet és közölte, hogy az elveszett hallókészülékemet hozta el, és nagyon örül, hogy rám talált. Kész csoda, ami történt, és amit elmesélt nekem: „A Rókus temetőben találta meg valaki a kis hallókészüléket, amelyet felismert, mert ő maga is olyat viselt. Tudta, hogy ez nagyon hiányozhat a tulajdonosának, és azt is tudta, hová kell fordulnia, hová kell leadnia. A kórházban azonban nem találták meg a készülék gyártási száma alapján, hogy kié lehet, hiszen nem ott írták ki. Várakoztak tehát, hátha valaki jelentkezik majd, akinek hiányzik ez az eszköz. Miután nem jött senki, egy idő után felhívták a Geers céget, hátha ott nyomára lelnek a tulajdonosnak. Ott a négy évvel ezelőtt vásárolt készülékem alapján rábukkantak a nevemre, és ekkor hívott fel Csomor Nóra üzletvezető. Mivel sem a megtaláló nevét, sem a nővér nevét nem tudtam, ezért bementem a kórházba, hogy megtudakoljam, kik voltak az „angyalaim”.

A megtalálót Gajdócsi Ilonának hívják, a nővér pedig, aki elhozta nekem, Kancsárné Végh Sarolta volt, aki nyilván akkor már bemutatkozott nekem, de én olyan izgatott voltam, nem is hallottam jól, és a koromnál fogva feledékeny is vagyok, ezért úgy határoztam, hogy utánajárok a dolognak. Ez a gondolat megnyugtatott, így cselekedtem, ez volt a legkevesebb, amit megtehettem.

Szerettem volna valamivel meghálálni a nővér kedvességét, de ő elhárította felajánlásomat, és azt mondta: azt tartotta ajándéknak, és az tette boldoggá, hogy rám talált. Tehát van emberi jóság, vannak angyalok!

Kívánom, hogy legyenek az egészségügynek és hivatásuknak továbbra is ilyen lelkiismeretes gyakorlói. Hálám kísérje életük folyamát!

Kara Kálmánné (Matkovics Erzsébet)

 

 

MECSEKI TÚRA

Mivel a héten szerdára, csütörtökre és péntekre esős időt jelez a meteorológia, változtattam a szombati túra útvonalán. A minden bizonnyal vizessé-sárossá váló erdei túra ösvények helyett -tegnap személyesen már bejártam a terepet és Zobákpuszta-Magyaregregy útvonalat választottam, hogy végig aszfaltozott erdőgazdasági úton gyalogolhassunk. Csak így tudjuk kikerülni a főként gyermekek számára most túlságosan is nehézzé vált túra szakaszokat, és mégis igen szép környéket fogunk látni! A táv így is 15 km lesz. Zobákpuszta felett 5 km-el lesz szalonnasütési lehetőségünk, ki-ki hozzon nyársat, sütni való szalonnát, meleg öltözetet. Indulás a meghirdetettek szerint reggel 8-kor a Duna-Hotel elől. 10 órakor legkésőbb megkezdjük a gyaloglást, és egy óra megállást, szalonnasütést számolva, délután 3 és 4 óra között teljesítjük a távot. Várhatóan legkésőbb este 5-6 között érünk ismét Bajára. A túrával kapcsolatos információk ügyében, kérem figyelje mindenki a héten a honlapot. (Eddig 44-en jelentkeztek, még 5 fő jelentkezésére van lehetőség.)

Jó készületet:

Schindler M. plébános